Product­engineering

Meer en meer ontwerpers, architecten en ondernemers zijn geïnteresseerd in milieuvriendelijke materialen en productietechnieken. Bij de materialisatie van een product of productidee is het van belang om de eigenschappen van onze biobased materialen af te stemmen op de gewenste producteigenschappen. Dit kan gaan om mechanische eigenschappen, waarin wij de optimale ingrediënten kunnen adviseren voor uw ontwerp, materiaaloptimalisatie met eindige-elementenmethoden of visuele eigenschappen zoals structuur, kleur en duurzaamheid. Op basis van producteisen en seriegrootte vinden wij de optimale productietechniek. Ook op het gebied van Levens Cyclus Analyse en brandeigenschappen hebben wij veel ervaring.

Opdrachtgevers komen bij NPSP met praktische, commerciële en technische vragen. NPSP ontwikkelt met de opdrachtgever zijn idee tot een produceerbaar en haalbaar product. Samen onderzoeken we de optimale oplossing; qua functionaliteit, materiaalgebruik en investering. Vervolgens kunnen we de producten ook leveren.