Nabasco®signElk jaar worden er in de markt honderdduizenden borden vervangen en daarmee kan ons duurzame alternatief een grote impact hebben. In plaats van het conventionele aluminium bestaat het Nabasco®sign verkeersbord voor het grootste gedeelte uit restmaterialen. Dat is belangrijk, want wereldwijd stijgt het gebruik van energie en grondstoffen voor producten. Fossiele energiebronnen en conventionele grondstoffen zijn eindig, steeds moeilijker te winnen en veroorzaken milieuproblemen en CO2uitstoot. Met het op de markt brengen van Nabasco®sign hebben Pol Heteren en NPSP hier een antwoord op.